Live life to the fullest!

De coach, uitgangspunten en ethiek

Wat bepaalt mijn manier van coaching?

Authenticiteit, waarden en levensmissie en -doel zijn belangrijke thema's in mijn coachingsaanpak.
Ik waardeer indiviualiteit en daarom is mijn aanpak voor iedere klant verschillend. 

Ik ben gefascineerd door mensen, door veranderingen. Ik waardeer ontwikkeling en leren, in verbinding zijn, wijsheid en vrijheid van keuzes. 

Ervaring

Ik werk als coach sinds 2005 in Nederland en in de Verenigde Staten.

Mijn gehele studie achtergrond (BA en MS) ligt op het terrein van 'mens en arbeid'.
Ik heb opleidingen gedaan in professionele begeleiding in Nederland en de Verenigde Staten.
Professioneel coach bij de School voor Coaching in Leiden en Coach Academy International in Dallas, waar ik heb gewerkt met twee van de beste coaches in de Verenigde Staten.
Verder heb ik de opleiding gedaan in Global Career Development Facilitator in Denver in de VS.

Mijn talenten zijn diep luisteren (voor wat niet gezegd is), ik ben een opmerkzaam waarnemer voor andermans sterke punten, stijlen en motivatie, ik werk met veel empathie, ik ben actief, ik hou van nieuwe ideeën (gedachten) en ik gun het iedereen om zelf problemen te leren oplossen.
Een van mijn kernwaarden is persoonlijke ontwikkeling; om tot een leven te komen in lijn met wie je bent in je binnenste.

Ik heb jarenlange ervaring als HR adviseur van middelgrote en kleine ondernemingen.
Daarnaast heb ik als HR Manager van een middelgroot bedrijf onderdeel uitgemaakt van het MT. Deze functie behelste een meer strategische rol gefocused op het verder ontwikkelen van de organisatie.

Voor een uitgebreide CV, stuur me een email!

Uitgangspunten

  • Als coach heb ik geen agenda, behalve voor mijn cliënten te realiseren wat zij willen.
  • Terwijl er momenten zullen zijn dat ik nieuwe ideeën voorstel vanuit mijn intuïtie, kennis en ervaring, "partner" ik om te helpen bij de uitvoering van een plan dat we samen creëren.
  • Coaches zien dingen niet als een probleem, maar als een kans.
  • Het verleden is alleen focus van coaching als een leer- en groeiperspectief. Om de energie van het verleden los te kunnen laten, zodat je vooruit kan bewegen met vertrouwen.
  • Een coaching relatie helpt u niet alleen te managen, maar vol vertrouwen een verandering aan te gaan.
  • In tegenstelling tot chatten met je vrienden, zijn coaches objectief en niet oordelend, en we vertellen nooit wat je 'moet' doen, denken of zijn.

Ethiek en vertrouwelijkheid

  • Ik volg de codes of Ethics gestandaardiseerd door het ICF; de International Coach Federation.
  • Ik werk met de hoogste vertrouwelijkheid en privacy
  • Ik zal werken zonder enige belangenverstrengeling
  • Ik houd me aan de door de coach en de cliënt ondertekende overeenkomst.