In the waves of change we find our true direction

Coaching

Waarom een coach?

Een coach kun je verschillende rollen toebedelen: cheerleader, procesbewaker, advocaat van de duivel, sparingpartner, maatschappelijk ondersteuner, klankbord, adviseur......

Als coach probeer ik mijn client in beweging te krijgen richting zijn of haar doel. Dit kan oa. zijn; ander werk (gedwongen of vrijwillig), duidelijkheid omtrent een keuze qua beroep/studie, verbeteren van competenties, bewustzijnsverhoging of herstellen van een balans.

Overtuigingen bepalen, veelal onbewust, hoe we handelen. Negatief geloof over onszelf en angsten houden ons af van wat we werkelijk willen. 

Het verschil met therapie of counseling is dat coaches focussen op het heden en de toekomst, we zijn op zoek naar doelen die je wilt bereiken en hoe er te komen of wat er in de weg staat om ze te bereiken.

Werkwijze

Ik gebruik een individuele en persoonlijk aanpak. 
Verduidelijking van je systeem, je patronen en overtuigingen zijn vaste onderdelen.
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik, wat is belangrijk voor mij onderzoeken we bij loopbaankeuzes en reintegratie trajecten.

Middels vragenlijsten. testen of spellen komen we achter je belangrijke competenties, waarden tav arbeid.
Ik werk met technieken en methoden uit NLP, RET, ACT en Transactionele Analyse. Verder integreer ik mijn kennis van en ervaring met mindfulness.

Soms is praten gewoon niet de juiste methode om te gebruiken. In dat geval kunnen we het gebruik van andere actieve of creatieve methodes bespreken zoals wandelen, yoga of het werken in een meer abstracte manier.

Mijn missie en visie

Mijn missie met coaching:
Ieder individu te helpen bij een proces van transitie in carrière of persoonlijke ontwikkeling, door middel van coaching.

Mijn visie:
Het vermogen van een coach gaat over het creëren van bewustwording, diep luisteren, het creëren van uitdagingen, gericht op het gewenste resultaat om op eigen kracht en met eigen verantwoordelijkheid te komen tot een actieplan.
Een coach gelooft dat een klant alle bronnen al bezit om te komen waar het doel ligt; de coach begeleidt het proces.

Ontdek je echte waarden en leef het leven volgens wat jij echt belangrijk vindt!